De Gulle Boom

Het project De Gulle Boom is een initiatief van The Pink Pill. Het nodigt kunstenaars en designers uit om zich aan te sluiten bij het project om meer bewustwording te creëren rondom het belang van de boom en om mee te denken over mogelijke oplossingen voor het tekort aan bomen en gebrek aan wildgroei.

De Gulle Boom

Tot op de dag van vandaag heeft de boom ons veel gegeven. Denk alleen al aan onze basisbehoeften zuurstof, voeding, warmte en beschutting. Maar ook de vreugde van bloesem bij het inluiden van de lente en het geweldig mooie kleuren-/geurenpalet bij het intreden van de herfst.

Dat de boom er is en ons van alles geeft is een ongekende vanzelfsprekendheid geworden. De boom is slechts onderdeel geworden van het decor waarbinnen wij mensen ons begeven en wordt niet meer gezien. Wat weten wij mensen nu eigenlijk over de boom? Herkennen wij het lief en leed van de boom? Voelen we ons überhaupt nog wel verbonden met de boom?

Het wordt tijd dat wij de boom weer gaan zien en herwaarderen; dat wij niet alleen nog maar nemen maar vooral ook gaan geven. Het wordt tijd dat we de boom weer ruimte geven om te leven.