Selma Jonkers

Met VONK werken we aan een collectief waar ik in geloof. Leren, leven en werken in verbondenheid met jezelf, anderen en je omgeving. Samen dromen, durven en doen. We helpen elkaar om onszelf steeds opnieuw uit te vinden.

VONK is ontstaan vanuit de behoefte van studenten, Jeanny en mijzelf aan meer vrije ruimte voor zinvolle creativiteit, oprechte aandacht, diepgang en eigen initiatief. Ruimte om te pionieren, onderzoeken, experimenteren: ook voor mijzelf essentieel om me te blijven ontwikkelen.

VONK qoute

Binnen het onderwijs ligt mijn focus op innovatie en creativiteit. Daarnaast ben ik als conceptontwikkelaar / artdirector actief, inmiddels vanuit mijn eigen studio. Ik maak toegepast werk, autonoom beeldend werk en muziek.

Soms ontmoet je iemand die je blijft uitdagen om anders te durven kijken, die je vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen geeft. Nog vaak denk ik terug aan de tijd dat ik bij het ontwerpbureau van kunstenaar Max Ten Bosch werkte. Ik kreeg alle ruimte voor onderzoek en experiment. Ik heb ontzettend veel van hem geleerd en kunnen ontdekken wat van belang is voor mijn creatieve proces: steeds opnieuw verkennen wat mogelijk is, gaan voor kwaliteit en eigenheid. Het toelaten van intuïtie en toeval, plezier vinden in wat je doet. Dit is nog steeds wezenlijk voor hoe ik werk en wat ik wil doorgeven.

Ik geniet ervan om als hybride docent op een persoonlijke manier te begeleiden, te inspireren en linkjes te leggen. Om bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van iemands creatieve identiteit in betekenisvolle relatie tot de wereld om ons heen.

Het VONK-collectief is voor mij dé vorm om vanuit vonkjes vuurtjes te laten ontstaan. Vuurtjes die hun eigen weg vinden en ook anderen weer aanwakkeren. Daar zet ik mij graag voor in!