Rutger Dragstra

Als één van de eerste studenten had ik de eer mee te mogen doen aan wat toen nog de prille voorloper van VONK was. Ik had behoefte aan meer diepgang en wilde mijn toekomstplan helder krijgen.

Jeanny merkte dit op en benaderde mij met de vraag of ik interesse had om bij haar - buiten de reguliere lessen om - conceptlessen te volgen. Ja! Volmondig ja!

VONK foto Rutger Dragstra

Delen

Binnen de buitenschoolse conceptlessen kwam het totale design proces aanbod. Er was ruimte om te filosoferen en ik leerde mijzelf te zien als creatieve bron om uit te putten.

Voor het eerst durfde ik de berg aan verzamelde inspiratie - en wat deze voor mij betekende - zonder schaamte met gelijkgestemden te delen. Sterker nog: het blijkt iets essentieels te zijn in het leven van een vormgever. We raakten in een creatieve flow waar ik nooit meer uit wilde! Ik heb het daardoor ook nooit als iets schools of als extra werk ervaren, maar meer als een way of living; een levensles.

Deze hele ervaring resulteerde in een succesvolle deelname aan het GLOW festival in 2010, in een toelating tot de kunstacademie en in een waardevolle vriendschap.

Interactieve lichtprojectie "The inside out"
Een drietal video installaties waarbij de voorbijganger (onbewust) middels bewegingsensoren een gebeurtenis in de geprojecteerde film triggert.

Geven en teruggeven

De conceptlessen van toen zijn inmiddels geëvolueerd tot wat VONK nu is: een veilige leeromgeving voor en door leergierige, empathische en creatieve mensen. Een steeds groeiend collectief waar ik me thuis bij voel. Ik gun een ander wat mij is gegund. Graag geef ik daarom iets terug en lever een bijdrage waar kan. Tot nu toe is dat geweest in de vorm van het positioneren van VONK en helpen bij het realiseren van deze website. In de toekomst lijkt het me leuk om een workshop kleurenleer te organiseren. En stel ik me graag beschikbaar als vraagbaak voor studenten. Verder denk ik nog na over een vorm voor periodieke bijeenkomsten waarin student en alumni een vraagstuk/probleem in kan brengen om daar als collectief over mee te denken.