Evelien Ketelaar

VONK betekent voor mij mogelijkheden. Mogelijkheden voor studenten, docenten en andere onderwijsliefhebbers om het anders te doen, vanuit een visie die uitgaat van mogelijkheden.

VONK betekent voor mij je eigen en elkaars mogelijkheden ontdekken en samen nog meer mogelijk maken. Mogelijk zien worden waar je in gelooft, waar ik in geloof.

VONK Evelien Ketelaar

Een medemogelijkmaker

Ik wil voor VONK een kritische gesprekspartner zijn, een vragensteller, een mede-dromer, een boundary crosser. Een medemogelijkmaker.